Skip to content

Help Line Service – Pembrokeshire

Help Line Service

This free and confidential service is available from Monday to Thursdays (except bank holidays). You can arrange an appointment via email:

melissa@asdfamilyhelp.org

or by telephone/text: 07384 733658

You can also message us via our Facebook page: 

ASD Family Help – Pembrokeshire | Facebook 

Appointments are via a telephone call, or a one-to-one video call.

The helpline offers information and advice to parents and carers. We are a friendly ‘listening ear’ and we can follow up with resources to help you in supporting your young person.

Gwasanaeth Llinell Gymorth

Mae’r gwasanaeth rhad ac am ddim a chyfrinachol hwn ar gael o ddydd Llun i ddydd Iau (ac eithrio gwyliau banc). Gallwch drefnu apwyntiad drwy e-bost:

melissa@asdfamilyhelp.org

neu dros y ffôn/testun:

Gallwch hefyd anfon neges atom trwy ein tudalen Facebook:

ASD Family Help – Pembrokeshire | Facebook 

Gwneir apwyntiadau trwy alwad ffôn, neu alwad fideo un-i-un.

Mae’r llinell gymorth yn cynnig gwybodaeth a chyngor i rieni a gofalwyr. Rydym yn ‘glust wrando’ gyfeillgar a gallwn ddilyn hyn gydag adnoddau i’ch helpu i gefnogi eich person ifanc.

Loading